Informatie over het voorstel van de DVO om de NDB te verlaten

Graag willen wij al onze leden, en in het bijzonder alle leden van de DVO, informeren over een voorstel van het bestuur van de DVO aan haar ALV om de NDB te verlaten. Wij vinden het belangrijk om onderstaande informatie te delen, aangezien dit de hele vereniging raakt.

Het voorstel van het DVO bestuur is hier te vinden op de site van de DVO.

Uiteraard zijn wij het niet eens met dit voorstel. Wij hadden tijdens de ALV van de DVO graag persoonlijk uitleg en toelichting willen geven, maar helaas zijn we niet welkom. Wij hechten erg veel waarde aan de organisatie die wij met elkaar zijn. Het is wat ons betreft in het belang van de georganiseerde sport, dat alle leden deze informatie tot zich kunnen nemen. Daarom hebben wij onderstaande brief geschreven richting de leden van de DVO. Wij hebben het DVO bestuur verzocht om deze brief ook voor te dragen op de ALV van de DVO zodat er een wijze beslissing genomen kan worden waarbij de informatie vanuit beide kanten belicht is.

Zie hieronder de brief:

—–

Open brief voor ALV DVO 28/10/2020 | Aan: Alle DVO leden

Beste allemaal,

Met enige verbazing kwamen we enkele weken geleden het voorgestelde besluit van het bestuur van de DVO tegen om de NDB te verlaten. Uiteraard wisten wij dat hier binnen jullie bond over gesproken is. Eind vorig jaar heeft de NDB een bezoek gebracht aan het DVO om hier over te praten. Dat was wat ons betreft een positieve bijeenkomst. Na die bijeenkomst werd door de DVO aangegeven dat ze voorlopig lid zouden blijven en proactief mee zouden denken hoe de NDB van meerwaarde zou kunnen zijn voor de DVO. Het plotse besluit in dit vreemde coronajaar kwam dus als een totale verrassing.

Wij willen jullie meegegeven dat wij het niet eens zijn met het voorstel van het DVO bestuur om de NDB te verlaten. Dit omdat het voorgestelde besluit grote impact kan hebben op de georganiseerde dartsport die wij juist in Nederland zo goed met elkaar georganiseerd hebben. Dit zullen we kort en krachtig proberen uit te leggen. De NDB had jullie dit graag persoonlijk uit willen leggen tijdens deze ALV, maar helaas zijn we niet welkom om mondeling tekst en uitleg te geven. Vandaar dat we deze brief hebben opgesteld en het bestuur van de DVO verzocht hebben deze tijdens hun ALV voor te lezen.

De NDB is verantwoordelijk voor de dartsport in Nederland. We vertegenwoordigen ongeveer 31.000 darters en 25 regionale lidorganisaties. Door onze gezamenlijke organisatie is darts een volwaardige sport in Nederland en zijn we aangesloten bij NOC*NSF.
Wij geloven in alle Nederlandse darters, in de allerjongsten die een opstapje nodig hebben om de pijltjes uit het bord te trekken, in de paradarters en specials, in de vele gezelligheidsdarters in het lokale café en in onze topdarters die er voor zorgen dat vele Nederlandse dartsfans juichend voor de televisie zitten.

Topdarts kent geen toekomst zonder aanwas en ontwikkeling vanuit de jeugd en de breedtesport. Omgekeerd geldt hetzelfde. Breedtesport dankt deels haar bestaansrecht aan de prestaties van de bekende topspelers. Die aantrekkingskracht zorgt voor enthousiaste jeugd en potentiële nieuwe dartsgeïnteresseerden. Met andere woorden, zonder promotie geen interesse, zonder organisaties en vrijwilligers geen wedstrijden en toernooien en zonder amateurs geen topdarts. We hebben elkaar nodig!

De georganiseerde sport zoals wij die in Nederland kennen is uniek. Regionaal zorgt de lidorganisatie voor de competitie en landelijk zorgt de NDB voor toernooien en competities. Denk o.a. aan de SuperLeague, de LaCo, het NDB Rankingseizoen, divisiekampioenschappen, bekerkampioenschappen, Nederlands Kampioenschap, verschillende jeugdtoernooien en natuurlijk de Dutch Open Darts. Ook zorgen we dat er een Nederlands team is voor senioren en jeugd dat naar internationale toernooien kan gaan.

Maar daarnaast zijn er nog veel meer zaken die de NDB regelt die minder zichtbaar zijn maar waar we wel met z’n allen van profiteren. Denk aan spelregels en reglementen, beleid tegen doping of discriminatie en preventie van seksuele intimidatie. Maar denk bijvoorbeeld ook de integratie van de darters met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Andere goede voorbeelden zijn de NDB Fair Play campagne, de vele spreekbeurtpakketten die verstuurd worden, opleidingen tot erkende jeugdbegeleiders, enzovoorts.

Ook nu in de coronacrisis hebben wij tientallen telefoontjes gehad en speellocaties/ cafés advies gegeven of geholpen bij subsidieaanvragen om hun voortbestaan te kunnen garanderen. Daarnaast hebben wij gelobbyd bij de overheid om onze dartsport zo lang mogelijk open te houden. Allemaal werkzaamheden die niet altijd zichtbaar zijn maar waar we allemaal van profiteren.

Een concreet voorbeeld dat we graag mee willen geven is de volgende. Ongetwijfeld kennen jullie allemaal Danny Noppert. Een speler die zijn regionale competitie ontgroeide en landelijk ging spelen. Ook op de NDB Ranking wist hij mooie prijzen te pakken en speelde zichtzelf in het Nederlands team, waar hij veel ervaring opdeed op verschillende podia. Hij speelde de Dutch Open Darts finale en wist zelfs de Lakeside finale te behalen. Al die ervaring nam hij mee. Inmiddels is hij regelmatig te zien op televisie en kunnen wij allemaal van hem genieten. Een duidelijk voorbeeld van hoe onze gezamenlijke georganiseerde sport werkt!

Maar ook vanuit de DVO zijn er diverse goede voorbeelden op te noemen. De meest recente is natuurlijk Danny Jansen. Een fantastische jeugdspeler die is doorgegroeid van de lokale DVO jeugd, naar de NDB Ranking en LaCo. Ook heeft hij met het Nederlands jeugdteam fantastische resultaten behaald. Op dit moment klopt hij op de deur van de senioren selectie. En laten we hopen dat hij nog een hele mooie carrière voor zich heeft. Uiteraard zijn er nog meer voorbeelden te noemen van DVO spelers die via het systeem doorbreken. Denk onder andere aan Dennie Olde Kalter, Derk Telnekes of Danny Blom. Maar vergeet ook niet de vele andere topdarters die mede door middel van onze gezamenlijke georganiseerde sport zijn doorgegroeid van lokale recreant tot de top. Zo kun je onder andere denken aan Richard Veenstra, Aileen de Graaf of Martijn Kleermaker.

Natuurlijk kunnen sommige dingen ook beter. Daarom hebben we juist in het begin van dit jaar alle lidorganisaties bij elkaar geroepen voor een meerwaarde meeting. De bestuursleden van de regionale bonden konden input geven over beleid van de NDB en aangeven waar ze als lidorganisatie behoefte aan hebben. De uitkomsten daarvan worden meegenomen in het meerjarenbeleidsplan. Dus de koers die de NDB de komende jaren gaat varen. Helaas was het DVO bestuur bij die meeting niet aanwezig. Laat duidelijk zijn dat de 25 aangesloten lidorganisaties gezamenlijk de koers bepalen die de NDB vaart. Bestuurders van lidorganisaties hebben dus veel invloed!

Alles wat we momenteel doen en in de toekomst willen gaan doen, is alleen mogelijk als we onze dartsport samen vorm geven. Met onze lidorganisaties vertegenwoordigen we de Nederlandse dartsport. Dit is de enige basis om de dartsport over de gehele breedte, dus van jong tot oud, van recreant tot professional en van de laagste divisie tot de hoogste divisie op deze beste wijze te organiseren en promoten. Dit is onze visie en daar geloven we in. Door jouw lidmaatschap, en een tientje afdracht daarvan aan de NDB, maak jij de Nederlandse dartsport mogelijk voor iedereen en steun jij de mooie dartsport nu en in de toekomst.

Daarom is gezamenlijk georganiseerd blijven belangrijk.

Namens het gehele bestuur,

Frances van Kooten
Voorzitter NDB